Det er den tiden på året igjen, og det betyr at det er på tide å innkalle til årsmøte 2019.

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidaros Hockey.
Årsmøtet avholdes tirsdag den 9.04.2019 klokken 19:00 i treningsrommet / møterommet STIHK i Leangen Arena.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.04.2019 til leder@nidaroshockey.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Nidaros Hockey