Hovedtrener: 
Martin Fossli
Telefon: 477 17 727

Assisterende trener:
Lars Chr. Eriksen
Simen F. Pettersen

Lagleder:
Jonas Wideberg
E-post: wideberg@gmail.com
Telefon: 934 20 349

Assisterende lagleder:
Morten Svarstad
E-post: morten.svarstad@gmail.com
Telefon: 970 86 895