Styret 2018/19:

LEDER:   
Tage Røsten    
Tlf: 909 56 674
E-post: tage.rosten@gmail.com

NESTLEDER:  
Trond Morten Forsmo     
Tlf: 900 93 467
E-post: tmf@revkomp.no

STYREMEDLEMMER:
Jon Martin Sørgård  
Tlf: 930 87 785
E-post: jon.soergaard@siemens.com
Oppgaver: Sekretær, material
Anja Skålvoll      
Tlf: 926 05 181
E-post: skaalvo@online.no
Oppgaver: Økonomi
Elin Opphaug            
Tlf: 924 11 241
E-post: elin.opphaug@gmail.com
Oppgaver: Dugnad, Marked

VARAMEDLEM:
Kjetil Sandø
Tlf: 917 85 419
E-post: kjetil@grasrota.no
Oppgaver: Sport