Andelstipping

NIDAROS HOCKEYS ANDELSLAG FOR TRAVTIPPING

Vil du bli med å støtte trøndersk hockey sin satsing mot eliten, og samtidig oppleve sport og spenning gjennom travtipping?

NIDAROS ISHOCKEY er i oppstartsfasen og trenger deg med på laget. Og ett av tiltakene for å skaffe klubben midler er følgende konsept:

Nidaros selger andelsbrev à kr.1000, hvor 50 % går direkte til klubbens drift og 50 % anvendes til et andelslag med travtipping på V-75. På denne måten støtter du klubben direkte, samtidig som du får mulighet til å vinne tilbake innsatsen gjennom deltakelse i travtipping hver lørdag i et helt år fra oppstart! Oppstart av tippinga blir så snart vi har tegnet 200 andelshavere.

Det opprettes egen konto for andelslaget, med egen regnskapsfører i Nidaros, og alle andelshavere vil få kontinuerlig informasjon om regnskapet etter hver spilleomgang, både via facebook og Nidaros sin hjemmeside.

Oppsettet for tippinga vil kommuniseres via de samme kanaler før løpenes start på lørdag.

andels_overview