Innkalling til årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb 2021

Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 21. april 2021 – kl 20:00 – 21:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. april til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nidaros Ishockey i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nidaros Ishockey. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se Nidaros Ishockeys lovnorm.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Stig Sjåland kontaktes på telefon 916 66 572 eller epost [email protected].

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Ikke medlem enda? Meld deg inn i dag og få stemmerett i siste liten! (Siste frist for å få stemmerett, mandag 22. mars 2021).