Årsmøtet for NIJE er utsatt pga situasjonen knyttet til Covid-19.

Nedenfor finner dere saksdokumenter ihht til opprinnelige og gjeldende frister. Dokumentene er på grunn av omstendighetene ikke signert av styret, men dette vil bli gjennomført så snart dette er mulig, og før årsmøtet avholdes. Styret kommer tilbake til ny dato for gjennomføring av årsmøtet så snart situasjonen er mer avklart.

Ta vare på hverandre i den spesielle tiden.

ÅRSMØTEPAPIRER

Med vennlig hilsen
Styret i Nidaros Ishockey Junior Elite