aarsmoteheader

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Da er det tid for årsmøte i Nidaros Hockey. Under finner du innkallelse med dato og annen viktig informasjon.

Innkalling til årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb.
Årsmøtet avholdes den 19. mars 2018 klokken 18:00 i Leangen Arena.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. mars 2018 til leder@nidaroshockey.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider, www.nidaroshockey.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Nidaros Ishockeyklubb

Foto: Simone&Ingmar Iversen Photography

SISTE NYTT

17. mai feiring i stil

LES MER

– Kan forvente intensiv hockey

LES MER

Lisens og styreinfo

LES MER