insta_klubbeninformerer

Klubben informerer

Klubben informerer

En liten statusrapport rundt styrevalg i Nidaros Ishockeyklubb

Valgkomitéen hadde i går sitt innledende møte og konkluderte at de er godt i gang med sitt arbeid inn mot årsmøtet 2023. Leder i valgkomitéen, Kirsti Engebretsen Larssen, tar derimot gjerne mot innspill på forslag på e-post kla@cowi.com eller mobil 922 32 122. De andre i valgkomitéen er Bengt Eidem og Stig Sjaaland.

Foran neste sesong er det spesielt viktig for klubben å forsterke styret innenfor rollene marked, økonomistyring og samfunnsansvar/bærekraft, og styret diskuterer også forslag om å utøke antall styremedlemmer på årsmøtet. Så alle forslag kan i denne tidlige fasen vurderes. Spesielt gode forslag som gir bedre kjønnsutjevning imøtekommes.

Det har vært noen endringer i dagens styresammensetning:

  • Marianne Moe Steen har valgt å trekke seg fra styret
  • Ståle Gjersvold har valgt å trekke seg som vara, men vil fortsette å bidra mer uforpliktende som ressursperson i en underkomité
  • Vara Stig Sjaaland har fylt rollen etter Marianne.

Det er noe færre hjemmekamper på denne siden av årsskifte, men 28. og 29. januar braker det løs for årets siste ordinære hjemmekamper mot Gjøvik! Den ene kampen vil bli dedikert som Mental Helse kamp, og mer info om dette kommer snart.

Ved eventuelle spørsmål kan styreleder Frode Storesund kontaktes på frode.storesund@nidaroshockey.no eller telefon 473 81 677

SISTE NYTT

– Skal forsøke å være som en fin årgangsvin

LES MER

Vi støtter Jentebølgen 2024

LES MER

– Føler meg som hjemme

LES MER