MEDIA

Logo

Retningslinjer for bruk av logo:

Her vil du alltid finne den nyeste logoen som alltid skal brukes ved profilering av Nidaros Hockey.

  • Logoen kan brukes på alle typer bakgrunner
  • For bruk på web, anbefales bruk av .png versjonen
  • For bruk på trykk anbefales .pdf versjonen
  • Dersom man ønsker å gjøre endringer av forskjellige årsaker, som spesielle anledninger, ta kontakt med klubben på webmaster@nidaroshockey.no

Fargekoder

Gullfarge: #C3A46A – RGB: 195, 164, 106 – CMYK: 0, 20, 55, 30
Lys blåfarge: #003B72 – RGB: 0, 59, 114 – CMYK: 100, 64, 0, 42
Mørk blåfarge: #000126 – RGB: 0, 1, 38 – CMYK: 100, 75, 25, 85
Sortfarge: #000000 – RGB: 0, 0, 0 – CMYK: 0, 0, 0, 0
Mørk gråfarge: #5D5D5D – RGB: 93, 93, 93 – CMYK: 59, 48, 47, 38
Lys gråfarge: #C7C5C7 – RGB: 199, 197, 199 – CMYK: 26, 21, 20, 0

Kontaktperson for media:
Profileringsansvarlig Daniel Andersen
daniel@nidaroshockey.no
417 70 562