GP0A8341 kopi

Leangen Ishockeyklubb blir «Nidaros Hockey Bredde»

Leangen Ishockeyklubb blir «Nidaros Hockey Bredde»

Leangen Ishockeyklubb sin barn- og ungdomsavdeling vil fra og med sesongen 2023/2024 spille med Nidaros Hockey drakter og benevnes som «Nidaros Hockey Bredde». Foto: Elisabeth Almhjell

De tre klubbene Nidaros Ishockeyklubb, Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite og Leangen Ishockeyklubb har signert en langsiktig samarbeidsavtale med formål om å styrke aktiviteten utøvende i Leangen ishall.

Fra og med sesongen 2023/2024 så vil alle spillerne i Leangen Ishockeyklubb drive aktivitet under paraplyen Nidaros Hockey. Utad blir navnet «Nidaros Hockey Bredde» og en vil bære Nidaros Hockey logoen og spille i Nidaros Hockey sine drakter. Når spillerne når alderen at de starter med landsdekkende seriespill blir det automatikk at de går over til Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite.

Formålet med denne avtalen er å jobbe mot et felles mål for å styrke hockeyen i Trondheim og samle krefter i Leangen ishall. Det er begrensende med både istid og rom for klubbdrift i Leangen ishall, og ved denne samarbeidsavtalen mener vi at vi vil styrke den lokale rekruteringen, bedre rammebetingelsene for idretten lokalt og styrke utviklingsstigene for begge kjønn. Grunnet begrensninger i regelverket rundt allianseidrettslag vil fremdeles Leangen Ishockeyklubb være registrert som Leangen Ishockeyklubb i Brønnøysund og oldboys vil fortsette som Leangen Eagles logo på fronten av drakta.

«Ved å sammen skape økt forutsigbarhet fra første skøytetak hele veien til senior, vil det gi foreldrene en større ro og vi unngår unødvendige klubbytter innen barneidretten. Dette er et viktig steg for å spille oss med tilhørighet i Leangen ishall gode, optimalisere istid, fasiliteter og ressurser. Trondheim er en hockeyby og med slagordet «sammen tilbake» vil dette være et viktig steg for å gjøre trønderhockeyen sterkere.», sier styreleder i Leangen Ishockeyklubb, Dag-Arne Gundersen

«Vi har som mål å bli en av Norges beste utviklingsmiljøer innen ishockey, og da må vi jobbe sammen. Spesielt viktig i det langsiktige arbeidet er å styrke rekruttering, men også bedre spillerutviklingen og ikke minst gi oss selv arbeidsro for å jobbe nettopp langsiktig. Formålet med denne avtalen er å sikre nettopp dette.», utdyper styreleder i Nidaros Ishockeyklubb, Frode Storesund.

«Det er synergiene rundt drift i Leangen ishall som er den virkelige styrken i dette samarbeidet. Vi har godt etablerte miljøer hver for oss, men skal vi være attraktiv hele veien må vi bli enda bedre. Da må vi jobbe i samme retning og med basis i god klubbdrift. Samtidig må Nidaros Hockey påse å være et junior og seniortilbud for alle klubber i regionen. Trønderstigen via Nidaros Junior opp til Senior vil derfor, som før, inkludere alle klubber i regionen.», forklarer styreleder i Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite, Olav Imset Lien.

I dagligtale vil klubbene benevnes Nidaros Hockey Senior, Nidaros Hockey Junior og Nidaros Hockey Bredde.

Kontakt
Dag-Arne Gundersen, Styreleder, Leangen Ishockeyklubb, 46 42 64 70
Olav Imset Lien, Styreleder, Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite, 92 64 62 36
Frode Storesund, Styreleder, Nidaros Ishockeyklubb, 47 38 16 77

Om klubbene

Nidaros Ishockeyklubb ble stiftet 14. juli 2014 og drifter A-lag herrer elite. Målsetningen er å etablere laget i den norske eliteserien, under økonomisk forsvarlige rammer. Klubben har en samarbeidsavtale med Strinda vgs om Spisset toppidrettstilbud i Trondheim.

Nidaros Ishockeyklubb ble etablert i 30. mai 2016 som et allianseidrettslag under Nidaros Ishockeyklubb. Formålet i 2016 var å samle junioraktiviteten under en paraply i regionen etter anbefaling fra Olympiatoppen. Denne har siden sikret et spisset toppidrettstilbud ved Strinda vgs. Klubben har som mål å tilby landets beste utviklingsmiljø for sine spillere.

Leangen Ishockeyklubb ble stiftet 1. juni 2008 og dens aktivitet er i dag barneidrett og rekreasjonshockey på seniornivå. Klubben har som mål å bli best i regionen på rekruttering, skape en unik idrettsglede og gi aktive på alle nivå et kvalitativt godt tilbud basert på kunnskapsbasert opplæring.

SISTE NYTT

Første Play-In kamp

LES MER

Informasjon Play-In 2024

LES MER

Hjemmekamphelg: Nidaros vs Bergen

LES MER