Nidaros Hockey

Mental Helse fond

Høsten 2021 stod vår egne sportslige leder, Martin Jansson, fram med sin historie fra sin ungdomstid. Han hadde aldri nevnt dette for noen, men på verdensdagen for mental helse bestemte han seg for å åpne seg opp – sin historie om hans tre selvmordsforsøk i en vanskelig ungdomstid.

Hans historie nådde raskt ut i rikspresse og begrepet “OK å ikke være OK” ble raskt forknippet med oss som klubb. Selv i den hockeygarderobe er vi mennesker med mental helse som har gode og tyngre dager.

Samme høst besluttet vi i Nidaros Ishockeyklubb å etablere et Mentalt Helse Fond som setter fokus på tema rundt mental helse.

Alle har vi en mental helse, og alle kjenner seg igjen i at den mentale sinnsstemningen er noe som endrer seg over tid. Noen får tunge dager de takler på egen hånd, andre har behov for ekstern hjelp.

Hjelpetelefoner og nettsteder

STØTT VÅRT FOND – VIPPS #726552

vipps-qr

Det handler om Å SE hverandre.

ÅPENHET
SAMTALE
ENDRE

Fondet består av tre byggeklosser med forkortelsen “Å SE”:

Åpenhet:

  • Årlig “Mental Helse Kamp”.
  • Sette fokus på tema med bidrag i podcaster og andre mediainnslag.
  • Ulike budskap på sosiale medier og annet under året.

Samtale:

  • Årlig “Idrett og Mentale Helse Seminar”.
  • Deltakelse i debattforum.

Endre:

  • OK Skøyteskole – tilbud til ungdomsskoler i Trondheim (under etablering)
Mental-helse