12801110_1149904228361105_5014529460101418202_n

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Viser til tidligere innkalling til ordinært årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb.

Saksliste til årsmøtet er sendt ut via e-post til alle registrerte medlemmer, og kan sees nedenfor.

På grunn av behandling av sak 6, ser styret seg nødt til å endre tidspunkt for årsmøtet. Nytt tidspunkt er torsdag 14. april 2016, kl 18.30 i VIP-rommet i Leangen Ishall. Vi beklager sen varsling av endringen.

Samtidig vil vi minne om at stemmerett på årsmøtet betinger betalt medlemskontingent.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag den 14.4.2016 kl 18.30 på VIP-rom i Leangen ishall.
Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
– juniorsatsning i Nidaros ishockey klubb.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til    å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

a) Nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med hilsen
Styret i Nidaros Ishockeyklubb

SISTE NYTT

– Føler meg som hjemme

LES MER

17. mai feiring i stil

LES MER

– Kan forvente intensiv hockey

LES MER