Styret /Administrasjon

LEDER:   
Åge Eidsæther     
Tlf: 926 96 140
E-post: [email protected]
Oppgaver: Materiell og Arbeidsutvalg

NESTLEDER / DAGLIG LEDER:  
Tone-Lill Reitan     
Tlf: 917 84 213
E-post: [email protected]
Oppgaver: Økonomi, kommunikasjon, dugnad

STYREMEDLEMMER:
Steinar Jonassen 
Tlf: 924 46 666
E-post: [email protected]
Oppgaver: Sportslig leder

Siv Merete Øyen            
E-post: [email protected]
Oppgaver: Søknader, Fond, Sekretær

Haakon Aas
Tlf 980 00 527
E-post: [email protected]
Oppgaver: Dommeransvarlig, Smittevernsansvarlig

LEDER SPORT OG SPILLERUTVIKLING:
Martin Jansson
E-post: [email protected]
Tlf +47 934 56 244