Innkalling til årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb 2020 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidaros Ishockeyklubb. 

Årsmøtet avholdes torsdag 12. mars 2020 kl 19:00 i Leangen Ishall – møterom i ungdomshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 02.03.2020 til [email protected]. Ta kontakt dersom du ønsker en mal for å fremme forslag. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nidaros Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Stig Sjåland kontaktes på pr e post: [email protected].

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE FINNER DU HER

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret